Rūta Staliliūnaitė (11:48)

Be kitų biogragijos faktų, pateikiamų šioje  foto novelėje, girdime ir aktorės balsą. Rūta Staliliūnaitė skaito Dž. Griuelo Skudurinės Onutės pasakėlės fragmentą iš kompaktinės plokštelės Pirmoji mano vaikystės knyga. Plokštelę Išleido Vieno aktoriaus teatras, 2009