Fotonovelės

 

 Gamtos vaizdai: ruduo, žiema, jūra, kalnai ir rašytojų veidai…

Metai bėga greityn ir greityn. Čia, rodos, atšvenčiau 70-metį, nespėjau apsisukt ir jau 75-eri. Ir rašytojai viens po kito išeina. Pagalvojau, kad ši data tiktų parodyt ryškesnes asmenybes, patekusias į mano foto objektyvą.

Tad Rotušėje 2000 m. savo jubiliejui paruošiau skaidrių filmą „Rašytojų paradas“. Išrinkau 42 asmenis. Su intarpais susidarė 400 kadrų, 35 min. trukmės. Eilėraščių posmai ar pasisakymai buvo skaitomi salėje. Kadangi Rotušėje demonstravimui aparatūros nebuvo – teko skolintis iš kitur. Tad su skolinta aparatūra ištirpo ir „Rašytojų paradas“ – didžiam mano nusivylimui ir apmaudui dėl tiek įdėto darbo.

Savo 80-mečiui Mokytojų namų Svetainėje 2005 m. paruošiau diafilmą „Gamta ir rašytojų veidai“. Norėjau parodyt savo ryšį su gamta, kelionių vaizdus ir keletą rašytojų, su kuriais susidūriau savo darbo pradžioje, nes vėliau skaidrių jau nedariau. Tokį ir pateikiu žiūrovui.

 

 

 

Mano širdis patekėjo ant Lietuvos.

Nuotrupos iš poeto Justino Marcinkevičiaus gyvenimo 1972-1983

 

Paulius Širvys

 

Alfonsas Maldonis

 

Eduardas Mieželaitis

 

Gražina Urbonaitė

 

KURIANTYS VYRAI xxa. p. patekę į O.P. fotoobjektyvą:

Rašytojai

 

Dailininkai

 

Muzikai

 

Humanitarai