Justinas Marcinkevičius (23:30)

MANO ŠIRDIS PATEKĖJO ANT LIETUVOS.
NUOTRUPOS IŠ POETO JUSTINO MARCINKEVIČIAUS GYVENIMO 1972-1983