Lietuvių rašytojai klasikai

lietuviu_rasytojai_klasikai

Pajedaitė O. Lietuvių rašytojai klasikai ir A. Mickevičius: fotoalbumas. Vilnius: [s.n.], 2005. 336 p.

 

 

PERŽIŪRĖTI: Motiejus Valančius, Antanas Baranauskas, Vincas Kudirka, Jonas Mačiulis Maironis, Juozas Tumas

Vaižgantas, Bernardas Brazdžionis, Kazys Bradūnas, Justinas Marcinkevičius ir Adomas Mickevičius.

ATSILIEPIMAI…

 

 

Informacinės visuomenės kūrimas pateikia mokyklai vis naujų iššūkių. Atsiranda naujos bendravimo ir darbo formos, keičiasi išsilavinimo ir įgūdžių tobulinimo poreikiai.

Džiugu, kad ir literatūros mokytojai gali naudotis informacinėmis technologijomis, pateikdami mokiniams vieno ar kito rašytojo bei kultūros veikėjo kūrybos kontekstą, organizuoti aktyvią ir informatyvią pamoką, efektyviau panaudoti kompiuterinę techniką.

Kompaktinėje plokštelėje pateiktos nuotraukos, įvairių tekstų ištraukos, bylojančios apie devynių kūrėjų (A. Mickevičiaus, A. Baranausko, M. Valančiaus, V. Kudirkos, Maironio, Vaižganto, K. Bradūno, B. Brazdžionio, Just. Marcinkevičiaus) gyvenimą ir kūrybą. Tai suteikia literatūros mokytojui galimybę apie kūrėjus kalbėti panaudojant multimediaprojektorių, skirti mokiniams kūrybines užduotis, mokyti juos atsirinkti tinkamiausią medžiagą.

Fotomenininkės Onos Pajedaitės pateiktomis nuotraukomis ir kita medžiaga gali kūrybiškai naudotis ir istorikai, pilietiškumo pagrindų mokytojai, klasės auklėtojai vesdami įvairius užsiėmimus.

Ši kompaktinė plokštelė paįvairins ugdymo procesą, suteiks mokytojui galimybę pamoką vesti kūrybiškai, naujoviškai.

 

Dangira Nefienė
Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos lietuvių k. ir literatūros mokytoja, metodininkė.

 

 

Atgal