Pradžia

Tiituline-pradziaKĄ PAVYKO SUKAUPTI – TAU, TĖVYNE!

 

          Nuo pat gimnazijos laikų kankino klausimas, kas yra tas gyvenimas? Kokia žmogaus buvimo prasmė? Kokia žmonijos ateitis? Rūpėjo, kad galimybė egzistuoti pilname grožio ir įdomybių pasaulyje nepraeitų tuščiai. Reikia nors maža dalelyte kuo nors prisidėti. Svajojau apie astronomiją, filosofiją. Kadangi mėgau skaityti knygas, svajojau ir apie rašytojos darbą.

         Politiniai įvykiai viską suklostė savaip. Tapus literatūros dėstytoja, pamačiau, kad apie mūsų literatūros pradininkus ir žymesnius rašytojus labai trūksta papildomos vaizdinės medžiagos, kuri padeda sudominti ir giliau įsiminti to meto žmones, kovojusius dėl kultūros augimo, žmonių sąmonėjimo ir kovos prieš priespaudą. Stengiausi gausių kelionių metu po Lietuvą fotografuoti rašytojų gimtines, jų aplinką, paminklus, kapus. Portretų ir juos supančių žmonių teko ieškoti archyvuose ir sukauptą medžiagą aplankų forma paskleisti mokyklose.

         Vėliau įsijungiau ir į savo laikotarpio rašytojų tarpą bei jų veiklą. Norėjosi pagerbti ryškesnes asmenybes, jų portretus pateikdama spaudai, ruošdama parodas.

         Gyvenimas jau ne bėga, o šuoliuoja. Susirūpinimas išgyvenimu jaunimą atitraukė nuo knygos. Dvasinę kultūrą pakeitė daiktų kultūra. Noras kuo greičiau sprukti į užsienį ieškoti geresnio kąsnio parodo, kag gęsta meilė Lietuvai. Nepažindami savo praeities bei istorijos, nežinodami tų žmonių, kurie kovojo dėl mūsų laisvės, jau skeptiškai žiūri į prigimtą būtinybę – meilę gimtajam Kraštui.

         Todėl į savo svetainę noriu patalpinti daugelį mano fotografuotų kultūros veikėjų ne tik iš XX a. pabaigos, bet ir mūsų kultūros pradininkus iš XIX a., kad jie nebūtų pamiršti, kad neužklotų bėgančio laiko dulkės. Nes be žinojimo garbingos mūsų tautos praeities ir tų dvasios didvyrių, nepagailėjusių nei sveikatos, nei laisvės, žmogus tampa lyg be šaknų, taryt išrautas iš savo šalies, atplėštas nuo savo žemės.

         Svetainėje – keletas skyrių, kur pateikta informacija apie autorę ir išleistas knygas, kuriose atsiskleidžia praėjęs laikas. Skyriuje fotoalbumai ir filmai – gausesnė medžiaga apie keletą žymesnių rašytojų. Skyriuje fotonovelės – bus truputis biografinių žinių ir serija nuotraukų ne tik apie rašytojus, bet ir dailės, muzikos, teatro, kultūros veikėjus. Skyriuje iš etnografinių ekspedicijų – bus nuotraukos apie to krašto liaudies menininkus, jų aplinką, gamtovaizdį.

         Svetainė bus nuolat papildoma, nes tai ne vienų metų darbas.

 

Final2